W dniu 20 grudnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. Rynku Bilansującego (RB) i Modelu Rynku Energii Elektrycznej, które prowadził przewodniczący Zespołu ds. RB kol. Krzysztof, Piotr Wilbik oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Program spotkania obejmował następujące punkty:

  • Prace nad nowym modelem rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym informacja nt. działań unijnych dot. reformy rynku energii elektrycznej w Europie w kontekście propozycji nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce oraz informacja nt. aktualnego stanu prac nad nowym modelem rynku energii elektrycznej w Polsce oraz rolą spółek obrotu w tym modelu – prezentacja dyr. Tomasza Sikorskiego oraz Konrada Purchała z PSE Operator S.A. (prezentacja dostępna jest dla Członków TOE w kodowanej części serwisu)
  • Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce – dyskusja dokumentu i modelu „aktywnego odbiorcy” – wypracowanie stanowiska TOE w postaci pisma do PSE Operator S.A.
  • Plan prac i zadania zespołu TOE na 2012 rok – dyskusja, wypracowanie propozycji do dyskusji na posiedzeniu Rady Zarządzającej TOE.

Ustalono, że podczas kolejnego spotkania Zespołów kontynuowana będzie dyskusja dot. zadań i roli spółek obrotu w nowym modelu rynku energii elektrycznej.

Dokumenty

Formularz logowania