W dniu 23 lipca 2009 r. w siedzibie TOE W Warszawie, odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. Rynku Detalicznego (RD). Spotkanie prowadził kol. Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE i przewodniczący Zespołu ds. RD.

W ramach spotkania, oprócz bieżącej informacji biura TOE nt. spotkań, pism i inicjatyw TOE (w obszarze prac Zespołu), szerszej dyskusji poddano następujące obszary zagadnień:

  1. praktyczne problemy wdrożenia ustawy o podatku akcyzowym (kontynuacja dyskusji),
  2. rozdzielenie bilansowych jednostek grafikowych OSD i SO,
  3. stan zaawansowania (zakończenie) prac nad wzorcem GUD,
  4. propozycje zmian ustawy – Prawo energetyczne (Dz.S. 2003 i 2176)
  5. kodeks dobrych praktyk wraz z wzorami umów (propozycja URE)
  6. tematyka planowanego na 27 lipca 2009 r. spotkania z Prezesem URE.

Po dyskusji (w tematyce punktu 1) uzgodniono, że kontynuowane będą prace związane ze zmianami ustawy o podatku akcyzowym, będące następstwem propozycji zmian ustawy przekazanej przez Ministerstwo Finansów do zaopiniowania (patrz też uwagi TOE, w dziale Wybrane dokumenty 2009), z kolei w ramach punktu 5 powołano zespół/grupę roboczą, która opracuje propozycję ujednolicenia standardów umowy sprzedaży oraz umowy kompleksowej dla odbiorców grupy G, a także będzie współpracować z URE w zakresie dot. kodeksu dobrych praktyk oraz  wzorów umów zaproponowanych przez URE (patrz uwagi TOE, w dziale Wybrane dokumenty 2009).

Dokumenty

Formularz logowania