W dniu 12 lipca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Standardów Obsługi Klienta (SOK). Spotkanie prowadził kol. Sławomir Kreczmański – Przewodniczący Zespołu.

W ramach spotkania omówiono następujące dwa obszary zagadnień związane działalnością Zespołu ds. SOK:

  • kodeksy dobrych praktyk, standardy obsługi klienta, standardy zachowań – przyjmowane na rynku polskim rozwiązania (w innych sektorach), modele, zawartość dokumentów;
  • szczegółowa analiza zapisów Dobrych Praktyk URE pod kątem możliwości ich wykorzystania w ramach pracy Zespołu (rozpoczęcia prac, kontynuacja planowana na kolejnym spotkaniu).

W ramach spotkania ustalono między innymi, że:

  • z bazy zebranych dokumentów Zespół planuje szersze wykorzystanie dokument U Dobrych Praktyk URE oraz „Dobrych zasady E-commerce”;
  • celowe jest rozważenie przez Radę Zarządzającą TOE i Zespołu etapowego podejścia do tematu (kilka poziomów certyfikacji), pierwszego tzw. miękkiego – dobrowolna deklaracja zainteresowanych przyjęciem wypracowanych „dobrych praktyk”, druga obejmująca dodatkowo uproszczoną weryfikację stosowania „dobrych praktyk” oraz trzeciego – certyfikacja poprzez mierniki z możliwością oceny na kilku poziomach;
  • sprawą niezmiernie ważną oprócz opracowania „dobrych praktyk” jest opracowanie zasad weryfikacji – kontroli certyfikacji ich respektowania;
  • jednym z głównych celów opracowania i publikacji „dobrych praktyk” jest wskazanie/pokazanie sprzedawców, którzy w określony sposób „dbają” o Klientów gwarantując odpowiedni poziom świadczenia naszych usług;
  • kolejne spotkanie, na którym kontynuowana ma być szczegółowa analiza zapisów Dobrych Praktyk URE pod kątem możliwości ich wykorzystania w ramach pracy Zespołu, planowane jest na 23 sierpnia 2012 r. w TOE.

Dokumenty

Formularz logowania