W dniu 22 października 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Standardów Obsługi Klienta (SOK). Spotkanie prowadził kol. Sławomir Kreczmański – Przewodniczący Zespołu.

W ramach spotkania omówiono przygotowaną wcześniej i przekazaną Członkom Zespołu przez biuro TOE kolejną wersję dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej – czyli czego Klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy”. Zgodnie z wcześniejszym ustaleniami celem dokumentu jest określenie katalogu działań i praktyk rzetelnych sprzedawców energii elektrycznej w odniesieniu do Klientów – Odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce. Jednym z pytań, na które mają odpowiadać Dobre Praktyki jest pytanie: „czego Klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy?”. Dobre Praktyki przygotowywane przez TOE głównie na podstawie opublikowanego przez Prezesa URE w dniu 22 września 2010 r. dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”, który zgodnie z wytycznymi Prezesa URE stanowi podstawową bazę do prac nad dokumentem, obejmują, oprócz wprowadzenia, słowniczka i zagadnień wstępnych następujące główne obszary zagadnień: (i) umowy, (ii) obsługa Klienta, (iii) sprawy sporne, wnioski, reklamacje, zgłoszenia oraz skargi, (iv) zmiana Sprzedawcy oraz (v) pozostałe obowiązki informacyjne.

Kolejne spotkanie, na którym kontynuowana będzie analiza szczegółowa projektu dokumentu zaplanowano na 13 listopada 2012 r.

Dokumenty

Formularz logowania