Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Standard EFET dla energii elektrycznej - podstawowe informacje

Znaczenie standardów

Standaryzacja jest jedną z podstawowych form umożliwiających jednoznaczne i zunifikowane  podejście do prowadzenia działalności gospodarczej i zawierania kontraktów na rynkach.  W zakresie rynku energii najbardziej znanym standardem zawierania kontraktów w Europie jest umowa opracowana przez EFET. Mimo faktu, że EFET nie może, a nawet nie chce, aby ktokolwiek zmuszany był do wykorzystywania opracowanych przez tę organizację propozycji standardowych kontraktów, poziom ich wykorzystania przez uczestników rynków energii w Europie jest bardzo wysoki i wciąż rośnie. Sukces umów ramowych – kontraktów EFET jest wypadkową wielu czynników, m.in. takich jak:

  • szybkość oraz możliwości rozwoju i przystosowania dokumentacji do różnego rodzaju transakcji handlowych
  • umiejętność połączenia cech użytkowych z wysoką jakością prawną dokumentów
  • ściśle określony dozwolony zakres zmian dokumentów
  • otwarcie na propozycje wszelkich zmian poprawiających jakość dokumentów (niezależnie od faktu członkostwa lub nie w EFET)
  • możliwość włączania dodatkowych załączników do umowy ramowej
  • posiadanie analiz prawych nt. zgodności umowy ramowej z prawodawstwem poszczególnych krajów (liczba ekspertyz prawnych sukcesywnie wzrasta)

Zmiany w standardzie EFET

Zmiany w głównej części umowy ramowej mogą być wprowadzane  jedynie w postaci zestandaryzowanej, w której zmienia się zapisy w tekście tzw. arkusza wyboru, a nie dokumencie głównym- Umowie Ramowej. Przewaga w korzystaniu ze zestandaryzowanej formy Umowy Ramowej z Arkuszem Wyboru obniża czas konieczny do dyskusji, negocjacji i przyjęcia w porównaniu z innymi  formami umów. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyść ta nie ma miejsca wtedy gdy poprawiamy lub wprowadzamy zmiany wprost do zapisów Umowy Ramowej. Jeśli jakiekolwiek zmiany są zrobione w części głównej Umowy Ramowej przyjęte zmiany powinny być wyszczególnione w tekście przez zaznaczenie ich tłustym drukiem. Należy także podkreślić, że EFET zgadza się na wykorzystanie i powielania Umowy Ramowej, przy czym nie zgadza się na wykorzystywanie swojej dokumentacji w celach sprzedaży.

EFET w Polsce

Próby wprowadzania standardu umowy opracowanej na bazie umowy EFET w Polsce do 2005 roku kończyły się wprowadzaniem mniejszych lub większych modyfikacji w standardowej umowie. W związku z tym TOE zdecydowało się rozpocząć działania w celu opracowania jednolitego tłumaczenia umowy oraz propozycji arkusza wyboru i załączników. Przyjęcie takiego jednolitego standardu na rynku polskim okazało się celowe, ze względu na uwarunkowania handlu energią elektryczną i rozwój rynku hurtowego. Wprowadzenie umowy EFET znacznie uprościło transakcje na polskim rynku energii. Umowa ramowa EFET jest respektowana na rynku polskim przez większość przedsiębiorstw, wykorzystywana w większości transakcji oraz stanowi podstawową umowę, którą zawierają przedsiębiorstwa energetyczne działające na rynku polskim w odniesieniu do transakcji zakupu/sprzedaży energii na rynku hurtowym.

Znaczenie standardów

Standaryzacja jest jedną z podstawowych form umożliwiających jednoznaczne i zunifikowane  podejście do prowadzenia działalności gospodarczej i zawierania kontraktów na rynkach.  W zakresie rynku energii najbardziej znanym standardem zawierania kontraktów w Europie jest umowa opracowana przez EFET. Mimo faktu, że EFET nie może, a nawet nie chce, aby ktokolwiek zmuszany był do wykorzystywania opracowanych przez tę organizację propozycji standardowych kontraktów, poziom ich wykorzystania przez uczestników rynków energii w Europie jest bardzo wysoki i wciąż rośnie. Sukces umów ramowych – kontraktów EFET jest wypadkową wielu czynników, m.in. takich jak:

Zmiany w standardzie EFET

Zmiany w głównej części umowy ramowej mogą być wprowadzane  jedynie w postaci zestandaryzowanej, w której zmienia się zapisy w tekście tzw. arkusza wyboru, a nie dokumencie głównym- Umowie Ramowej. Przewaga w korzystaniu ze zestandaryzowanej formy Umowy Ramowej z Arkuszem Wyboru obniża czas konieczny do dyskusji, negocjacji i przyjęcia w porównaniu z innymi  formami umów. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyść ta nie ma miejsca wtedy gdy poprawiamy lub wprowadzamy zmiany wprost do zapisów Umowy Ramowej. Jeśli jakiekolwiek zmiany są zrobione w części głównej Umowy Ramowej przyjęte zmiany powinny być wyszczególnione w tekście przez zaznaczenie ich tłustym drukiem. Należy także podkreślić, że EFET zgadza się na wykorzystanie i powielania Umowy Ramowej, przy czym nie zgadza się na wykorzystywanie swojej dokumentacji w celach sprzedaży.

EFET w Polsce

Próby wprowadzania standardu umowy opracowanej na bazie umowy EFET w Polsce do 2005 roku kończyły się wprowadzaniem mniejszych lub większych modyfikacji w standardowej umowie. W związku z tym TOE zdecydowało się rozpocząć działania w celu opracowania jednolitego tłumaczenia umowy oraz propozycji arkusza wyboru i załączników. Przyjęcie takiego jednolitego standardu na rynku polskim okazało się celowe, ze względu na uwarunkowania handlu energią elektryczną i rozwój rynku hurtowego. Wprowadzenie umowy EFET znacznie uprościło transakcje na polskim rynku energii. Umowa ramowa EFET jest respektowana na rynku polskim przez większość przedsiębiorstw, wykorzystywana w większości transakcji oraz stanowi podstawową umowę, którą zawierają przedsiębiorstwa energetyczne działające na rynku polskim w odniesieniu do transakcji zakupu/sprzedaży energii na rynku hurtowym.