W czwartek, 27 października Mariusz Swora, Prezes URE zainaugurował działalność „Strefy Odbiorcy”. Inicjatywa gromadząca przedstawicieli konsumentów, urzędów państwowych oraz firm działających na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła ma za zadanie rozwiązywanie powszechnych problemów odbiorców oraz wypracowanie standardów dobrych praktyk.

Obrady otworzył Mariusz Swora, Prezes URE wyjaśniając genezę powstania inicjatywy. „Sytuacja odbiorców na rynku energii budzi niepokój i choć ochrona interesów konsumentów nie należy wprost do moich kompetencji, to mając na uwadze potrzebę równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców czuję się zobowiązany do podjęcia działań na rzecz wzmocnienia tych drugich”. Obradom przewodniczył Marek Woszczyk, Wiceprezes URE, który podkreślił, że „Strefa Odbiorcy” ma być także platformą wiedzy. Informacja jest bowiem podstawą funkcjonowania każdego rynku.

Przedstawiciele organizacji konsumenckich – Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (SKP) oraz Federacji Konsumentów – inicjatywę Prezesa URE przyjęli z zadowoleniem. Jak potrzebne jest to spotkanie wskazywał Tomasz Oddziemczyk z SKP. Tylko do tego stowarzyszenia od początku roku wpłynęło ponad 500 zgłoszeń i skarg konsumentów mediów, a nie jest to jedyna organizacja przyjmująca skargi odbiorców.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele konsumentów – miejscy rzecznicy konsumentów, reprezentanci federacji i stowarzyszeń konsumenckich, firm energetycznych, ciepłowniczych i gazowych oraz organizacje skupiające te przedsiębiorstwa (PTPiREE, TOE, Izba Gospodarcza Gazownictwa), organizacji pozarządowych, środowisk naukowych. Podczas inauguracyjnego spotkania przedstawiciele poszczególnych podsektorów rynku scharakteryzowali problemy, z jakimi mają do czynienia. Kol. Grzegorz Górski, w imieniu Towarzystwa Obrotu Energią wśród innych wymienił brak jednolitej i prostej procedury zmiany sprzedawcy jako jedną z głównych barier w komunikacji z odbiorcami (patrz: Wybrane dokumenty 2008 – Górski G.: Problemy rynku energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych, wpływ na sytuację odbiorców, TOE).

Część robocza – warsztaty poświęcone najczęstszym problemom odbiorców – została podzielona na trzy grupy podsektorów rynku – energii elektrycznej, gazu i ciepła. Przyjęto katalog spraw, które jako najpilniejsze powinny zostać poruszone podczas spotkań w ramach „Strefy Odbiorcy”. Na rynku energii elektrycznej takimi problemami są kwestie ograniczenia odłączenia odbiorców w przypadku zalegania z płatnościami, podziału na grupy taryfowe, konieczności wymiany doświadczeń dotyczących zmiany sprzedawcy.

Plenarne spotkania Strefy Odbiorcy odbywać się będą raz na kwartał, w międzyczasie prace prowadzić będą grupy robocze, zajmujące się wybranymi problemami w poszczególnych podsektorach – elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym.

Dokumenty

Formularz logowania