W dniu 12 stycznia 2017 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się szesnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji. 

Posiedzenie obejmowało trzy główne punkty stanowiące następujący program:

  • Przyjęcie nowych członków – Rada przyjęła dwóch członków zwyczajnych i jednego wspierającego
  • Działalność Zespołów i Grup roboczych TOE
  • Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania