W dniu 5 listopada 2015 r. w Krakowie, w siedzibie Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., odbyło się szóste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji.

Posiedzenie obejmowało dwa główne punkty stanowiące następujący program:

  1. Przyjęcie nowych członków – Rada przyjęła dwóch nowych członków zwyczajnych.
  2. Działalność Zespołów i Grup roboczych TOE – Rada omówiła następujące zagadnienia szczegółowe:
  • taryfikacja na rynku gazu – spotkanie z Prezesem URE – omówienie możliwych działań; 
  • umowy na bilansowanie, cena URE – informacja nt. spotkania Grupy, proponowanych dalszych działań; 
  • definicja instalacji OZE – informacja nt. spotkania Grupy, proponowanych dalszych działań; 
  • koncepcja ebIX – wnioski z seminarium, możliwe dalsze działania TOE; 
  • rozliczenie oraz umowy dla prosumentów – podsumowanie prac, wnioski i propozycje dalszych działań;
  • rola i zadania przewodniczących Zespołów i Grup roboczych TOE – omówienie/przyjęcie propozycji.

Dokumenty

Formularz logowania