W dniu 13 września 2017 r. w Poznaniu, w siedzibie ENEA, odbyło się szóste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto  trzech Członków Zwyczajnych
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania