W dniu 17.01.08 r. Prezes URE zatwierdził i opublikował decyzje dot. taryf energii elektrycznej dla 12 przedsiębiorstw obrotu powstałych w wyniku wyodrębnienia OSD, jakie będą obowiązywały odbiorców w grupach „G”, przyłączonych do sieci tych Operatorów (dawnych Zakładów Energetycznych). Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna od nr 3 (583) do nr 5 (585) z dnia 17 stycznia 2008 r.

Zestawienie taryf można znaleźć w dziale Taryfy.

Dokumenty

Formularz logowania