W dniach 17 i 18 grudnia 2007 r. Prezes URE zatwierdził i opublikował decyzje zatwierdzające taryfy dla energii elektrycznej, jakie będą obowiązywały odbiorców w roku 2008, odpowiednio: PSE – Operator S.A. (OSP) oraz 14 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna od nr 48 (573) z dnia 17 grudnia 2007r. do nr 53 (578) z dnia 18 grudnia 2007 r. Zestawienie taryf można znaleźć w dziale Taryfy

Dokumenty

Formularz logowania