W dniu 11 maja 2017 r. w Katowicach, w siedzibie TAURON Polska Energia SA, odbyło się trzecie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto czterech członków zwyczajnych 
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania