W dniu 12 października 2006 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się trzecie już spotkanie Zespołu ds. Analizy Zakłóceń w Systemie Elektroenergetycznym w 2006 r. Spotkanie prowadził Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki w MG p. Jan Bogolubow. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentowali kol. Stanisław Jodłowski, Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Zgodnie z harmonogramem prac Zespołu podczas spotkania zostały przedstawiono trzy prezentacje dotyczące sytuacji w KSE w czerwcu, lipcu i sierpniu 2006 roku oraz propozycji zmian uregulowań rynku energii elekrycznej w Polsce następujących towarzystw:

  • Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie,
  • Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz
  • Towarzystwa Obrotu Energią

Na kolejnym spotkaniu Zespołu w dniu 18 października 2006 r. przewiduje się szerszą dyskusję oraz analizę stanowisk poszczególnych towarzystw.

Dokumenty

Formularz logowania