W dniu 18 lutego 2009 r. w siedzibie TOE W Warszawie, odbyło się trzecie spotkanie Zespołu TOE ds. Rynku Detalicznego (RD). Spotkanie prowadził kol. Marek Szymankiewicz – członek Rady Zarządzającej TOE i przewodniczący Zespołu ds. RD.

W ramach spotkania, oprócz bieżącej informacji biura TOE nt. spotkań, pism i inicjatyw TOE (w obszarze prac Zespołu), szerszej dyskusji poddano następujące obszary zagadnień:

  • zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzeń wykonawczych,
  • informacje dot. bieżącego stanu działań w obszarze zmian taryf i cen,
  • rozdzielenie jednostek grafikowych Spółek Obrotu i OSD,
  • prace nad wzorcem GUD,
  • stan prac nad zmianami ustawy – Prawo energetyczne (projekt zmian ustawy z 30 stycznia 2009 r.) oraz Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku.

Dokumenty

Formularz logowania