Trzecie spotkanie URE z uczestnikami hurtowego rynku gazu planowane jest na początku 2014 r. Przedmiotem dyskusji ma być przede wszystkim ocena stanu liberalizacji rynku gazu oraz realizacji obliga giełdowego. Przedstawiony zostanie też wówczas nowy harmonogram uwalniania cen gazu ziemnego dla odbiorców detalicznych – poinformował URE w komunikacie.

Ostatnie spotkanie odbyło się 2 grudnia. W konsultacjach uczestniczyło ponad 90 przedstawicieli sektora, w tym osoby reprezentujące Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zasygnalizowali, że chcieliby m.in. wprowadzenia dywersyfikacji, jeśli chodzi o dostęp do źródeł podaży. Proponowali ograniczenie w zakresie dostępu do rewersu fizycznego na Jamale do 10 proc. zdolności technicznych możliwych do nabycia na rzecz jednego podmiotu. Prezes URE na grudniowym zebraniu poinformował, że obecny stan prawny nie pozwala na wprowadzenie takiego ograniczenia.

„Wprowadzenie takiego ograniczenia decyzją prezesa URE wymagałoby przyznania mu odpowiednich kompetencji poprzez zmiany przepisów ustawowych” – napisano w komunikacie.

Regulator ocenia, że wejście w życie przepisów dotyczących obliga giełdowego nie przyniosło efektu, jakim jest pojawienie się wystarczającej konkurencji na rynku gazu w obszarze dostaw do odbiorców końcowych.

„Pomimo pozytywnych zmian, jakie zachodzą w sektorze gazowym, istnieje potrzeba stabilizacji sytuacji na rynku oraz zwiększenia jej przewidywalności. Dlatego podjęcie decyzji o uwolnieniu cen gazu dla największych odbiorców końcowych, o zużyciu powyżej 25 mln m sześc., przed 1 stycznia 2014 r. jest wątpliwe” – poinformował cytowany w komunikacie prezes URE.

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali potrzebę zmiany przepisów prawnych dotyczących utrzymywania zapasów obowiązkowych, wskazując, że obecne regulacje ograniczają możliwość zwiększenia wolumenu importu gazu przez alternatywnych sprzedawców. Zaproponowano wprowadzenie elastycznych mechanizmów rezerwowania zdolności magazynowych, takich jak np. usługa biletowa lub powołanie agencji odpowiedzialnej za utrzymanie zapasów dla wszystkich uczestników rynku.

Podczas grudniowego spotkania poruszono też kwestię usługi elastyczności PGNiG.

„Przedstawiciel spółki zapowiedział, że usługa, którą PGNiG planuje wprowadzić na rynek, ma być uzupełnieniem dla produktów bazowych sprzedawanych na rynku giełdowym lub na rynku OTC. Po zawarciu przez uczestnika rynku gazu umowy o świadczenie usługi elastycznej z PGNiG uczestnik ten zyska możliwość zakupu lub sprzedaży PGNiG gazu w punkcie OTC (…) w celu zbilansowania swojej pozycji” – napisano w komunikacie.

Kolejne spotkania z uczestnikami hurtowego rynku gazu planowane jest na początku 2014 r.

„Podczas trzeciego już spotkania konsultacyjnego przedstawiony zostanie także nowy harmonogram uwalniania cen gazu ziemnego dla odbiorców detalicznych” – poinformowano w komunikacie.

Dokumenty

Formularz logowania