W dniach 2-3 czerwca 2008 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbył się jubileuszowy – V Kongres Nowego Przemysłu „Energetyka przed zawałem”, w którym jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE.

Podczas Kongresu w sesji głównej zatytułowanej „Sektor elektroenergetyczny w Posce” uczestnicy dyskutowali m.in. o strategii rządu dle sektora elektroenergetycznego; wyzwaniach dla branży, tj. limitach CO2, inwestycjach, konsolidacji, restrukturyzacji; wpływie polityki UE na polski sektor; bezpieczeństwie KSE, itd.

W ramach pierwszego dnia Kongresu odbyły się następujące sesje tematyczne:

  • Inwestycje w sektorze elektroenergetycznym – czyli wielka niemoc
  • Przemysł – efektywne wykorzystanie energii
  • Gazownictwo
  • Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
  • Handel emisjami CO2
  • Czyste technologie węglowe

Drugiego dnia Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać dyskusji na tematy:

  • Sektor naftowy
  • Odnawialne źródła energii
  • IT w sektorze energetycznym

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród „Nowy Impuls”.

Na portalu Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) zamieszczone zostały materiały z Kongresu. Są to:

Dokumenty

Formularz logowania