W dniach 2-3 czerwca 2009 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbył się jubileuszowy – VI Kongres Nowego Przemysłu, w którym jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE. Podczas Kongresu w sesji głównej zatytułowanej „Sektor paliwowo-energetyczny, wyzwania na czas kryzysu.” uczestnicy dyskutowali m.in. o strategii rządu dle sektora elektroenergetycznego; wyzwaniach dla branży, tj. limitach CO2, inwestycjach, konsolidacji, restrukturyzacji; wpływie polityki UE na polski sektor; bezpieczeństwie KSE, itd.

W ramach pierwszego dnia Kongresu odbyły się następujące sesje tematyczne:

  • Efektywność energetyczna
  • Nowe technologie w energetyce, czyli jak podnieść sprawność polskiej energetyki, zmniejszyć koszty i spełnić wymagania ochrony środowiska? Wymogi unijne w zakresie ochrony środowiska. Dlaczego wprowadzać niskoemisyjne technologie?
  • IT w energetyce – obsługa klienta, sieci, zarządzanie
  • Rynek energii

Drugiego dnia Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać dyskusji na tematy:

  • Gaz – inwestycje
  • Odnawialne źródła energii
  • Energetyka gazowa
  • Nafta: kryzys gospodarczy – szansa czy zagrożenie dla krajowych przedsiebiorstw naftowych

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród „Nowy Impuls”. Na portalu Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) zamieszczone zostały materiały z Kongresu.

Są to:

Dokumenty

Formularz logowania