W dniach 22 i 23 października 2009 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się VI Targi Energii 2009, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniach 22 i 23 października 2009 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się VI Targi Energii 2009, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, natomiast patronat medialny objęli: „Nowy Przemysł”, „Gigawat Energia”, portal CIRE, Energia365.pl, NaszaEnergia.pl, ogrzewnictwo.pl oraz „Nowa Energia”.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc ponad 250 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na cztery następujęce tematyczne bloki seminaryjne:

 • Zmiany na rynku energii elektrycznej w 2009 roku i latach następnych.
 • Uwarunkowania zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia uczestników rynku energii elektrycznej.
 • Rynek energii elektrycznej – nowe uwarunkowania.
 • Efektywność energetyczna w realiach 2009 roku i perspektywie lat następnych.

Tegorocznymi wystawcami były następujące firmy: ENERGA-Obrót S.A. jako Partner Specjalny, Tauron Polska Energia SA jako Gospodarz Wieczoru, ENEA S.A., ATEL POLSKA Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Jes Energy Sp. z o.o., GDF SUEZ Polska S.A., ENEXOMA AG, Kornelius Sp. z o.o., ZEUP POZYTON Sp. z o.o.

W pierwszym dniu Targów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z następującymi prezentacjami:

 • Projektowane zmiany w ustawie Prawo energetyczne – p. Edward Słoma, MG
 • Nowa rola Prezesa URE na rynku energii elektrycznej po pełnym jego uwolnieniu – p. Zofia Janiszewska, URE
 • Rynek energii … ? – p. Marcin Ludwicki, ENERGA-Obrót SA

Po trzech pierwszych prezentacjach odbyła się dyskusja panelowa na temat „Rynek energii elektrycznej w Polsce – sytuacja odbiorców oraz przedsiębiorstw energetycznych w dobie kryzysu gospodarczego”, którą poprowadził p. Andrzej Nehrebecki, a w której udział wzięli: p. Edward Słoma, p. Zofia Janiszewska, p. Marcin Ludwicki, p. Grzegorz Górski, p. Andrzej Werkowski.

 • Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych – p. Marek Kulesa, TOE
 • Sytuacja odbiorców przemysłowych na rynku energii elektrycznej –p. Henryk Kaliś, IEPiOE
 • Efektywność energetyczna możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii w przemyśle – p. Mirosław Semczuk, ARP S.A.

Po kolejnych prezentacjach odbyła się dyskusja panelowa na temat „Kto zapłaci za bezpieczeństwo energetyczne? – konkurencyjny rynek energii ostatnią szansą dla odbiorców” prowadzona przez  p. Krzysztof Golachowski z udziałem prelegentów.

Popołudniową cześć stanowiły rozmowy biznesowe, wieczorną natomiast – uroczysta kolacja.

Drugiego dnia przedstawiono w dwóch blokach siedem następujących prezentacji:

 • Kształtowanie się cen energii elektrycznej – statystyka i kierunkowe prognozy na przyszłe okresy – p. Rafał Soja, Tauron Polska Energia SA
 • Zmiana sprzedawcy – rachunek ekonomiczny, procedury, teoria vs. praktyka  –  p. Jacek Misiejuk, Atel Polska Sp. z o.o.
 • Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej  – p. Artur Sobień, ekspert IEPiOE
 • enexoma.ENERGY jako przyszłościowy koncept dla rynku energii  –  p. Hans Brzozon, ENEXOMA AG
 • Ustawa o efektywności energetycznej – cele i działanie w warunkach Polski, – p. Tadeusz Skoczkowski, KAPE S.A.
 • Założenia Programu Priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii – efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach”  – p. Wojciech Stawiany, ekspert NFOŚiGW
 • Rola i zadania TGE SA na rynku białych certyfikatów – p. Jacek Brandt, TGE SA

Drugi dzień Targów zakończyła dyskusja panelowa „Co powinno dać nam wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej ?” prowadzona przez p. Mirosława Semczuka, w której udział wzięli prelegenci.

Szczegóły dotyczące wszystkich edycji Targów, a także prezentacje odnaleźć można na internetowej stronie Targów www.targienergii.pl, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność  i czynne uczestnictwo w Targach, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział oraz prezentacje ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie, patronom za objęcie patronatem naszej imprezy.

Mamy nadzieję w nie mniejszym gronie spotkać się na VII Targach Energii w 2010 roku.

Dokumenty

Formularz logowania