W dniach 22-23 maja 2012 r. odbyła się, zorganizowana przez PSEW, VII Konferencja i Targi pt. Rynek energetyki wiatrowej w Polsce. TOE reprezentował dyr. Marek Kulesa.

Pierwszy dzień konferencji przebiegł wg następującego porządku:

 1. Sesja Plenarna
 2. Sesja Biznes i Polityka podzielona na panele:
  – Polityczne i gospodarcze skutki rozwoju różnych scenariuszy OZE w Polsce
  – Energetyka Wiatrowa Źródłem Sukcesu – Recepta na Kryzys
  – Finansowanie
 3. Sesja Energetyka wiatrowa w KSE podzielona na panele:
  – Energetyka wiatrowa w KSE
  – Przyłączenie do Sieci
  – Systemy Prognozowania i Regulacje

Ostatni panel, tj. Systemy Prognozowania i Regulacje prowadził kol. Mrek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Dokumenty

Formularz logowania