W dniach 7-8 czerwca 2010 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbył się VII Kongres Nowego Przemysłu, w którym jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE.

Podczas Kongresu w sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Czy znowu grozi nam blackout” eksperci dyskutowali m.in. o wzroście zapotrzebowania na energię po kryzysie; wyzwaniach dla branży, tj. limitach CO2, inwestycjach, konsolidacji, restrukturyzacji; bezpieczeństwie KSE; roli PSE-Operator itd.

W ramach pierwszego dnia Kongresu odbyły się następujące sesje tematyczne:

 • Inwestycje z przeszkodami
 • Trudna droga do efektywności. Restrukturyzacja elektroenergetyki
 • Nafta
 • Odnawialne źródła energii
 • Dobre praktyki IT w energetyce

Drugiego dnia Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać dyskusji na tematy:

 • Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Kongres rynku energii
 • Inwestycje. Kto zbuduje nowe elektrownie?
 • Energetyka jądrowa
 • Infrastruktura gazowa w Polsce
 • Energetyka gazowa

W ramach sesji Kongres rynku energii dwa panele, tj.:

 • Strategie giełd energii a idea utworzenia jednolitego rynku energii. Ile giełd potrzeba Europie?
 • Transakcje giełdowe vs. umowy bilateralne na rynku energii – koszty i ryzyka

prowadził kol. Marek Kulesa – Dyrektor Biura TOE

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród „Nowy Impuls”.

Na portalu Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) zamieszczone zostały materiały z Kongresu. Są to m.in:

Dokumenty

Formularz logowania