W dniach 19-20 października 2011 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbył się VIII Kongres Nowego Przemysłu, w którym jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE.

Podczas Kongresu w sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Energia, gospodarka, środowisko” eksperci dyskutowali m.in. na następujące tematy:

 • Polityka energetyczna Unii Europejskiej
   Skutki obecnej polityki energetycznej dla gospodarki krajów członkowskich
  – Eskalacja czy weryfikacja? Szanse na złagodzenie wymagan polityki walki ze zmianami klimatu
  – Gospodarka bezemisyjna 2050 – realny cel czy utopia? Warunki realizacji – Polska prezydencja w UE a polityka energetyczna Wspólnoty
 • Europejska energetyka po Fukushimie
   Mix energetyczny Europy – obecna struktura i perspektywy
  – Przyszłośc energetyki atomowej w Europie. Polityka, opinia publiczna, technologia
  – Niechciany wegiel? Warunki dalszego wykorzystania wegla w europejskiej energetyce
  – Odnawialne źródła energii – czy są w stanie zastąpic paliwa kopalne?
  – Gazowa alternatywa – rola gazu w europejskiej energetyce. Zalety i ograniczenia
 • Europa i świat wobec zmian klimatu
   Światowy szczyt klimatyczny w Durbanie. Oczekiwania, argumenty, realia
  – Emisja CO2 w najwiekszych gospodarkach świata. Prognozy długoterminowe – horyzont 2050
  – Ochrona klimatu i środowiska a rozwój gospodarczy. Jak pogodzic sprzeczności?
  – Technologie niskoemisyjne w światowej gospodarce

W ramach pierwszego dnia Kongresu odbyły się następujące sesje tematyczne:

 • Inwestycje w energetyce
 • Ciepłownictwo w Polsce
 • Rynek energii

Drugiego dnia Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać dyskusji na tematy:

 • Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • CO2 2013
 • Biopaliwa
 • Infrastruktura sieciowa w elektroenergetyce
 • Nafta

W ramach sesji Rynek energii panel dyskusyjny „Stan i perspektywy rynku energii w Polsce” prowadził kol. Marek Kulesa – Dyrektor Biura TOE. Poruszono nastepujące zagadnienia: 

 • zmiany dostawców – funkcjonowanie zasady TPA. Efekty kosztowe. Wpływ na strukture cen
 • III Pakiet energetyczny UE – spodziewane skutki dla rynku, odbiorców, wytwórców, dystrybucji
 • obligo giełdowe po roku funkcjonowania – próba bilansu
 • warunki pełnego uwolnienia rynku energii

Wśród zaproszonych gości wysłuchać można było: Tomasz Dąbrowski – Dyrektor, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Edward Gajerski – Dyrektor Oddziału, Alpiq Energy SE w Polsce; Grzegorz Grabowski– Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka SA; Tomasz Lender – Dyrektor, Departament Obrotu Energią, TAURON Polska Energia SA; Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Marek Woszczyk – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki.

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród „Nowy Impuls”.

Na portalu Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) zamieszczone zostały materiały z Kongresu. Są to m.in:

Dokumenty

Formularz logowania