W dniu 29 czerwca w Warszawie, w Ministerstwie Gospodarki, odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2012  New Energy User Friendly „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”.  TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Konferencję otwarli Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje:

  • Redukcja emisji – kontekst ogólny wraz z panelem dyskusyjnym: Czy gospodarka niskoemisyjna jest gwarantem trwałego zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej?
  • Bilans energetyczny po 2015 roku wraz z panelem dyskusyjnym: Miks energetyczny dla polskiej gospodarki w kontekście zwiększających się wymogów klimatycznych i zapotrzebowania na energię – realne scenariusze.
  • Energetyka niskoemisyjna w Polsce (energetyka prosumencka, kogeneracja, IT, finansowanie inwestycji) wraz z panelem dyskusyjnym: Czy budowa systemu energetyki rozsianej i rozproszonej powinna być najważniejszym celem gospodarczym Polski?

W ramach konferencji odbyło sie także Otwarte posiedzenie Prezydium Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Dokumenty

Formularz logowania