W dniu 2 sierpnia 2013 r. w siedzibie spółki PSE S.A. w Konstancinie Jeziornie odbyły się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania (ang. Network Code on Electricity Balancing – NC EB). Ze strony TOE w Warsztatach wziął udział kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Celem warsztatów było przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu i omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie, a tym samym ułatwienie polskim uczestnikom rynku energii udziału w trwającym aktualnie procesie publicznych konsultacji Kodeksu.

Kodeks Sieci w zakresie Bilansowania jest jednym z trzech tzw. „kodeksów rynkowych” opracowywanych przez ENTSO-E i ma na celu ustalenie zasad dotyczących rynkowego pozyskiwania rezerw mocy i energii bilansującej oraz transgranicznej wymiany tych usług. ENTSO-E opracowuje Kodeks Sieci w zakresie Bilansowania od stycznia 2013 r., po otrzymaniu formalnej prośby od Komisji Europejskiej i prace nad tym dokumentem powinny się zakończyć do grudnia 2013r. Po zakończeniu procesu komitologii Kodeks stanie się Rozporządzeniem obowiązującym wprost we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Warsztaty przebiegły wg następującego planu:

  • Prezentacja modelu docelowego dla rynku energii elektrycznej w Europie
  • Prezentacja wybranych zapisów Kodeksu Sieciowego
  • Prezentacje uczestników rynku energii
  • Dyskusja

Materiały do pobrania w dziale Wybrane dokumenty 2013

Dokumenty

Formularz logowania