W dniu 13 maja 2014 r., w Warszawie odbyły się zorganizowane przez EFET i TOE warsztaty “EFET standardised documentation in the context of the Polish wholesale gas market”. Warsztaty prowadził i moderował Jan Haizmann z EFET Legal Committee.

Wśród około 60 uczestników znaleźli się również liczni przedstawiciele naszego Towarzystwa.

Uczestnicy mogli zapoznać się z następującymi prezentacjami:

  • EFET Gas Master Agreement – An essential tool to trade gas in the Polish wholesale sector, Walk through the provisions of the Master Agreement (Version 2.0 (a) from 11 May 2007), Election Sheet & main appendices/annexes and their respective  – Petra Hirsch, Citigroup
  • EFET Gas Master Agreement under Polish law, Enforceability of the EFET Gas Master Agreement and Credit Support Annex, TOE/EFET recommendations on the negotiation of additional clauses – Konrad Kosicki, Norton Rose Fulbright, EFET External Legal Counsel
  • Polish VP Appendix to the EFET Gas Master Agreement, Walk through the VP Appendix, its mechanics and functioning -Tomasz Krzyżewski, Mercuria, TOE Gas Working Group
  • Gas hub developments in Poland, ICIS benchmarking exercise on gas market development – Louise Boddy, ICIS Heren

W panelu dyskusyjnym dot. zmian na polskim hurtowym rynku gazu, w którym omówiono m.in. istniejące bariery rynkowe liberalizacji polskiego rynku gazu oraz doświadczenia innych krajów (w zakresie zatwierdzania taryf na paliwa gazowe, dywersyfikacji dostaw, zapasów obowiązkowych i wymaganych koncesji) udział wzięli:

  • Aldona Kaźmierska – Energy Regulatory Office
  • Jan Haizmann, EFET Legal Committee
  • Maciej Markowski, Vattenfall, TOE Gas Working Group
  • Ireneusz Sawicki, HANDEN      
  • Louise Boddy, ICIS Heren
  • Konrad Kosicki, Norton Rose

Wzorzec umowy gazowej EFET jest rekomendowanym przez EFET i TOE dokumentem regulującym transakcje na hurtowym rynku gazu. Opracowany przez EFET i TOE załącznik hubowy umożliwia zawieranie tego typu umowy w odniesieniu do polskiego rynku gazu.

Dokumenty

Formularz logowania