W dniu 28 maja 2012 r. w hotelu Courtyard, w Warszawie, odbyły się Warsztaty dotyczące Programu Uwolnienia Gazu. W panelu dyskusyjnym wziął udział kol. Marek Kulesa – dyrektor biura, TOE reprezentowali liczni Członkowie Towarzystwa.

Warsztaty prowadzone były przez p. Grażynę Piotrowską – Oliwę, Prezesa Zarządu PGNiG SA oraz p. Marka Woszczyka, Prezesa URE.

W pierwszej części Warsztatów Dyrektor Departamentu Regulacji PGNiG SA, p. Andrzej Janiszowski przedstawił Prezentację dot. podsumowania uwag do PUG.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym – poza ww. – udział wzięli:

  • Małgorzata Szymańska, MG
  • Daria Kulczycka, Lewiatan
  • Jerzy Majchrzak, PIPC
  • Marek Kulesa, TOE
  • Wojciech Kowalski, OGP Gaz-System
  • Grzegorz Onichimowski, TGE

Więcej informacji na stronach PGNiG http://www.pgnig.pl/pgnig/com/8387?r%2Cnews%2CfromCtx=588&r%2Cnews%2CnewsId=36542

Dokumenty

Formularz logowania