Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Władze TOE

Władzami TOE, zgodnie ze Statutem są:

 • Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy Członkowie Zwyczajni
 • Rada Zarządzająca
 • Komisja Rewizyjna


Działalność statutowa realizowana jest poprzez Biuro TOE. Bieżącą działalnością Biura kieruje Dyrektor TOE.

Rada Zarządzająca

Rada Zarządzająca powoływana jest przez Walne Zebranie Członków TOE, od 22 marca 2023 roku w skład Rady wchodzą:

 • kol. Tomasz Lender – Prezes Rady Zarządzającej
 • kol. Rafał Kucharski – Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Janusz Moroz – Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Robert Rutowicz – Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Arkadiusz Zieleźny – Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Przemysław Bielecki
 • kol. Dariusz Bliźniak
 • kol. Krzysztof Czajka 
 • kol. Rafał Domaszewski
 • kol. Tomasz Górski 
 • kol. Tomasz Krzyżewski
 • kol. Janusz Kurzak 
 • kol. Beata Stępniak 
 • kol. Iwona Ustach 
 • kol. Arkadiusz Wronka
 • kol. Jarosław Wróbel

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków od 27 marca 2024 r. składa się z 3 następujących osób:

 • kol. Daniel Borkowski
 • kol. Waldemar Gochnio 
 • kol. Michał Sznycer 

Władzami TOE, zgodnie ze Statutem są:

Działalność statutowa realizowana jest poprzez Biuro TOE. Bieżącą działalnością Biura kieruje Dyrektor TOE.

Rada Zarządzająca
Rada Zarządzająca powoływana jest przez Walne Zebranie Członków TOE, od 26 marca 2021 roku w skład Rady wchodzą:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków od 24 marca 2022 r. składa się z 3 następujących osób:

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj