W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Iławie, odbyło się zorganizowane przez TGE jubileuszowe, X Forum Obrotu. W wydarzeniu wzięli udział liczni Członkowie TOE. Z ramienia Towarzystwa w Forum udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Po otwarciu Forum przez p. Pawła Ostrowskiego – Prezesa TGE i p. Andrzeja Kalinowskiego – Prezesa IRGiT, wystąpił p. Maciej Bando – Prezes URE.

W czasie Forum poruszono szereg zagadnień ważnych dla sektora energetycznego i Członków TOE, wśród których znalazły się m.in. następujące tematy, prezentacje:

 • Nowe definicje instrumentów finansowych i działalności inwestycyjnej wg MiFID II – kluczowe wyzwania dla przedsiębiorstw energetycznych
 • Zorganizowana platforma obrotu – OTF – nowe możliwości handlu, przewidywane zasady uczestnictwa
 • Dostosowanie Rynku Instrumentów Finansowych do wymogów MiFID II – wpływ na członków, przejrzystość pre i post trade, dostęp do danych, zawartość informacji w zleceniu
 • Działalność IRGiT w reżimie MiFID II / MiFIR
 • Planowane zmiany w harmonogramie płatności IRGiT
 • Współczynniki korygujące depozyty wstępne na RTT – zmiany
 • Rejestr Świadectw Pochodzenia – sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej
 • Projekty międzynarodowe na rynku energii elektrycznej – podsumowanie oraz plany na przyszłość
 • Rynek energii elektrycznej na TGE
  – przyszły kształt i uwarunkowania działalności
  – Rynek Dnia Następnego po rozpoczęciu działalności operacyjnej TGE w ramach modelu PCR (Market Coupling) – zasady uczestnictwa
  – Korzyści dla Członków Giełdy z wdrożenia PCR

Dokumenty

Formularz logowania