W dniach 13-14 października 2014 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbył się XI Kongres Nowego Przemysłu, w którym jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE.

Podczas Kongresu w sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy – solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna*” eksperci dyskutowali m.in. na następujące tematy:

  • Wytyczne dla Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej. Jaka jest polska wizja polityki klimatycznej? Czy Polska znajduje wsparcie dla swoich działań wśród innych krajów UE? Jaka jest siła negocjacyjna krajów Europy Centralnej w ramach UE?
  • Unia Energetyczna – losy pomysłu i jego oceny w Europie. Czy koncepcja Unii Energetycznej koliduje z koncepcją Wspólnoty Energetycznej?
  • Jak wzmacniać polskie przesłanie Unii Energetycznej? Czy warto spróbować stworzyć pilotażową wersję Unii Energetycznej w oparciu o kraje Europy Środkowej?
  • Czy jest szansa na polityczną zgodę w zakresie unijnego miksu energetycznego z wyznaczeniem dominujących źródeł energii w poszczególnych krajach członkowskich? Ile rynku a ile interwencjonizmu państwowego w obszarze energetyki?
  • Jaką rolę pełnić będzie Polska na mapie energetycznej UE? Czy mamy być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego (poprzez własne zasoby węgla) Wspólnoty, czy też liderem inicjującym reformy systemowe w energetyce?
  • Działania w krajowej energetyce służące europejskiej solidarności i bezpieczeństwu energetycznemu (infrastruktura sektora energii, zmiany w regulacjach, inwestycje)

W drugim dniu Kongresu, w ramach sesji „Klient na krajowym rynku energii” prowadzonej przez kol. Marka Kulesę – dyrektora biura TOE oraz p. Dariusza Ciepielę – redaktora Nowego Przemysłu, dyskutowano o następujących problemach:

  • Czy jest za wcześnie na rozwój oferty produktowo-usługowej i szukanie nowych strumieni przychodów?
  • Bariery tworzenia rozbudowanej oferty pakietowej (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja kablowa, ochrona nieruchomości, ubezpieczenia)
  • Czy obecna struktura przedsiębiorstw energetycznych pozwala im na absorbcję najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z rynku?
  • Czy wzmocnienie regulacji na rynku energii spowolni rozwój usług home assistance i upowszechniania ofert bazujących na programach lojalnościowych?

Dyrektor Marek Kulesa wygłosił prezentację pt. Klient na krajowym rynku energii

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród „Nowy Impuls”.

Na portalu Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) zamieszczone zostały materiały z Kongresu. Są to m.in:

Dokumenty

Formularz logowania