W dniach 1-2 października 2008 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbyła XI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EUROPOWER 2008, w której jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE oraz przedstawiciele Biura TOE.

Głównym tematem konferencji była ocena zrealizowanych założeń polityki energetycznej Państwa oraz wizji jego rozwoju na lata następne przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, autorytety polskiego i europejskiego sektora energetycznego zarówno w sferze naukowej jak i biznesowej, a zwłaszcza przez członków zarządów koncernów energetycznych i poszczególnych firm sektora.

Omawiane były również uwarunkowania rozwoju polskiego rynku energetycznego w stosunku do wymagań nakładanych na Polskę dyrektywami UE oraz efekty konsolidacji sektora energetycznego z punktu widzenia wytwórców, spółek dystrybucyjnych, operatora i największych odbiorców energii w Polsce.

W ramach pierwszego dnia Konferencji odbyły się następujące sesje tematyczne:

  • Redukcja emisji czy rozwój sektora wobec wyzwań europejskiej polityki klimatycznej
  • Działania międzynarodowych liderów na polskim rynku energii
  • Priorytet gospodarki czy sektora

Drugiego dnia Konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać dyskusji na tematy:

  • Konsolidacja czy prywatyzacja?
  • Inwestycje albo blackout – Polska Energetyka w obliczu kryzysu
  • Atom dla Polski, co zrobić dziś a co jutro

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Uroczysta Gala, w czasie której X jubileusz świętowała firma ELNORD SA.

Dokumenty

Formularz logowania