W dniach 25 i 26 września 2014 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się kolejne, XI Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Gospodarki p. Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marek Sawicki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki p. Maciej Bando.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc niemal 300 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na cztery następujące bloki tematyczne:

 • Rynek energii elektrycznej w 2014 roku i latach następnych – blok seminaryjny
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania rynku energii elektrycznej – panel dyskusyjny
 • Jak zostać prosumentem – blok seminaryjny
 • Jak zostać prosumentem – blok warsztatowy 

Tegorocznymi wystawcami były następujące firmy:

 • ENERGA-Obrót S.A. jako Partner Specjalny
 • Schneider Electric Polska Sp. z o.o. jako Partner Specjalny
 • Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 • ENEA S.A.
 • GDF SUEZ Energia Polska S.A.
 • INNSOFT Sp. z o.o.
 • PGE Obrót S.A.
 • PKP Energetyka S.A.
 • P.P.U.H. Horus-Energia Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energo System
 • Siemens Sp. z o.o.
 • SKOTAN S.A.
 • STRAAG Sp. z o.o.
 • TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 

Patronat medialny objęli: „Nowy Przemysł”, wnp.pl, „Gigawat Energia”, portal CIRE, NaszaTVE.pl oraz „”wysokieNapięcie”.

Szczegóły dotyczące wszystkich edycji Targów, a także program i prezentacje odnaleźć można na internetowej stronie Targów www.targienergii.pl, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Targach, patronom za objęcie patronatem naszej imprezy, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział oraz prezentacje ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie.

Dokumenty

Formularz logowania