W dniach 24-26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się zorganizowana przez Politechnikę Lubelską XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej – Dylematy Rozwoju Rynku” – REE’06. Jednym z patronów REE’06, uczestniczącym w pracach organizacyjnych oraz podczas konferencji było Towarzystwo Obrotu Energią. Konferencja podobnie jak w latach poprzednich – spotkała się z bardzo szerokim zainteresowaniem osób i instytucji związanych z problematyką Konferencji.

Pierwszego dnia Konferencji wzorem lat poprzednich odbyły się warsztaty „Mechanizmy rynku giełdowego”. Gospodarzami warsztatów, adresowanych do wszystkich uczestników rynku, byli Towarowa Giełdy Energii SA, Internetowa Platforma Obrotu Energią oraz JAC EnTra Sp. z o.o. – właściciel Kantoru Energii. Prezentację – referat dotyczący Kantoru Energii wygłosił członek Rady Zarządzającej TOE, kol. T. Krzyżewski (JAC EnTra Sp. z o.o.).

Opracowanie referatów generalnych, wygłoszonych podczas drugiego dnia konferencji, Rada Programowa powierzyła prof. Jackowi Malko i dr. Mirosławowi Dudzie, przygotowanie koreferatów – prof. Janowi Popczykowi i prof. Eugeniuszowi Toczyłowskiemu. Podsumowaniem pierwszej części obrad w tym dniu był referat przygotowany przez ARE SA dotyczący oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora elektroenergetycznego.

W drugim dniu obrad odbyły się także, z udziałem naszym członków – 3 panele dyskusyjne. W panelu I zatytułowanym „Rynek energii a ochrona środowiska” udział wziął kol. J. Urantówka (Polska Energia PKH Sp. z o.o.), panelu II pt. „Funkcjonowanie mechanizmów rynkowych”, gdzie moderatorem był kol. G.Górski, udział wziął kol. M. Olejniczak (PSE-Electra SA), natomiast w panelu III „Detaliczne rynki energii” udział wziął kol. M.Kulesa (TOE).

Ostatni dzień konferencji składał się z trzech sesji tematycznych:

I – Rynek energii w Polsce i na świecie,
II – Ekonomia i finanse e elektroenergetyce,
III – Odbiorcy w rynku energii.

Na sesjach tych zostały przedstawione przez autorów wszystkie referaty dodatkowe. W ramach tych prezentacji referaty wygłosili m.in.: kol. M. Kulesa referat pt. „TPA podstawową zasadą funkcjonowania detalicznych rynków energii, bariery zmiany sprzedawcy, punkt widzenia spółek obrotu oraz odbiorców”, a także przedstawiciele członka wspierającego TOE – spółki Everen, kol. M. Sołtysik i kol. J. Bogacz pt. „O wykorzystaniu profili zużycia energii jako mechanizmu wspomagającego funkcjonowanie odbiorców na rynku bilansującym”.

Sołtysik M., Bogacz J.: O wykorzystaniu profili zuzycia energii…, Everen Sp. z o.o. – prezentacja

Kulesa M.: Zasada TPA podstawą funkcjonowania detalicznych rynków energii, TOE – prezentacja

Sołtysik M., Bogacz J.: O wykorzystaniu profili zuzycia energii…, Everen Sp. z o.o. – artykuł

Kulesa M.: Zasada TPA podstawą funkcjonowania detalicznych rynków energii, TOE – artykuł

Dokumenty

Formularz logowania