W dniach 19-20 października 2015 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbył się XII Kongres Nowego Przemysłu, w którym jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE.

Podczas Kongresu w sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Czy czeka nas rewolucja w energetyce” eksperci omówili m.in. na następujące tematy:

 • Główne czynniki zmian w światowej energetyce oraz w jej otoczeniu prawnym i biznesowym 
 • Trendy w wykorzystaniu OZE. Efektywność instalacji, skala zastosowań. Alternatywne źródła energii
 • Europejska i globalna perspektywa walki ze zmianami klimatu. Spodziewane skutki polityki UE, USA, największych krajów Azji
 • Zmiany na rynku energii. Nowe modele zachowań i oczekiwania klientów
 • Technologie magazynowania energii – czy przełom jest blisko?
 • Bezpieczeństwo systemów energetycznych a częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
 • Jak przygotować się na dynamiczne zmiany w energetyce? Edukacja i świadomość. Rola regulatorów. Wyzwania dla firm

W drugim dniu Kongresu, w ramach sesji „Nowy Klient na rynku energii i gazu” prowadzonej przez p. Dorotę Dębińską – Pokorską udział w dyskusji wziął kol. Marka Kulesę – dyrektora biura TOE. Dyskutowano o następujących problemach:

 • Zasada TPA na polskim rynku energii. Tendencje w korzystaniu z prawa wyboru sprzedawcy
 • Nowy produkt, nowy klient. Energia jako składowa oferty wiązanej. Produkty typu dual fuel
 • Typowe zachowania nabywców. Klient epoki cyfrowej. Rola nowych kanałów komunikacji
 • Aktywność marketingowa sprzedawców. Standardy i nadużycia a relacje z klientem. Rola kodeksu dobrych praktyksprzedawców energii elektrycznej
 • Prosument na rynku. Pierwsze doświadczenia. Scenariusze rozwoju relacji
 • Rynkowy aspekt rozwoju technologii smart. Oczekiwania i świadomość klientów
 • Produkcja energii przez firmy nieenergetyczne. Potencjalny wpływ na rynek. Reakcje tradycyjnych wytwórców energii
 • Inteligentne narzędzia zarządzania relacjami z klientem

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród „Nowy Impuls”.

Na portalu Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) zamieszczone zostały materiały z Kongresu. 

Dokumenty

Formularz logowania