W dniach 24 i 25 września 2015 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się kolejne, XII Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Gospodarki p. Janusz Piechociński oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki p. Maciej Bando.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc niemal 300 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na następujące bloki tematyczne:

 • Praktyczne aspekty rozwiązań prawnych w zakresie systemu wsparcia OZE, kogeneracji, efektywności energetycznej oraz  zarządzania popytem i ich wpływ na zachowania uczestników rynku energii – blok seminaryjny
 • Zmiany wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii – odbiorca przemysłowy, prosument, operator, sprzedawca – mechanizmy, instytucje, infrastruktura – panel dyskusyjny
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego – dynamiczne taryfy strefowe, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii, koncepcja rynku mocy, efektywność energetyczna – panel dyskusyjny
 • Labolatorium prosumenta – II dzień Targów

Tegorocznymi wystawcami były następujące firmy:

 • ENERGA-Obrót S.A. jako Partner Specjalny
 • Schneider Electric Polska Sp. z o.o. jako Partner Specjalny
 • ENEA S.A. jako Gospodarz Wieczoru
 • BIG InfoMonitor
 • GDF SUEZ Energia Polska S.A.
 • INNSOFT Sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PGE Obrót S.A.
 • PKP Energetyka S.A.
 • Przedsiębiorstwo Energo System
 • TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 

Patronat medialny objęli: „Nowy Przemysł”, wnp.pl, „Gigawat Energia”, portal CIRE, NaszaTVE.pl oraz „”wysokieNapięcie”.

Szczegóły dotyczące wszystkich edycji Targów, a także program i prezentacje niebawem na internetowej stronie Targów www.targienergii.pl, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Targach, patronom za objęcie patronatem naszej imprezy, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział oraz prezentacje ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie.

Dokumenty

Formularz logowania