W dniach 11-12 października 2017 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton odbył się XIV Kongres Nowego Przemysłu, w którym jak co roku licznie wzięli udział Członkowie TOE.

Podczas Kongresu w sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Polityka energetyczna Polski„, po wystąpieniu Ministra Energii, p. Krzysztofa Tchórzewskiego, eksperci omówili m.in. następujące tematy:

 • Miks energetyczny w perspektywie 2050
 • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
 • Potrzeby inwestycyjne i możliwości ich finansowania
 • Harmonogram działań realizacyjnych
 • Rynek mocy – koszty i obawy

Ponad to w drugim dniu Kongresu, w ramach sesji „Energia Plus – nowe trendy na rynku energii” prowadzonej przez p. red. Dariusza Ciepielę oraz p. Marka Kulesę – dyrektora biura TOE, dyskutowano o następujących problemach: 

 • Ekspansja sprzedaży pakietowej – od ubezpieczeń po badania medyczne. Pakiety cenowe i produktowe
 • Prosument jako klient kompleksowy przedsiębiorstwa energetycznego. Jego potrzeby a oferta energetyki 
 • Prognozowanie zużycia i usługi zarządzania popytem na moc 
 • Magazynowanie energii i elektromobilność – technologie, infrastruktura, rynek, świadomość 
 • Energetyka, gospodarka komunalna, efektywność. Inteligentne oświetlenie uliczne i inne rozwiązania dla miast
 • Zmiany na rynku ciepła. Energetyczne wykorzystanie odpadów
 • Projekty alternatywne w energetyce – rola innowacyjnych start-upów

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się Gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród „Nowy Impuls”. 

Na portalu Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) zamieszczone zostały materiały z Kongresu. 

Dokumenty

Formularz logowania