W dniu 15 września 2016 r., w Warszawie, w hotelu Novotel, odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „NAFTA-CHEMIA-GAZ 2016”. Z ramienia TOE w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Program konferencji objął m. in. następujące zagadnienia:

 • Odpowiedzialny rozwój – program dla energii i chemii – wystąpienie otwierające przedstawił p. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. Dyskusja w tym temacie obejmowała zagadnienia:

  – Priorytety rządu wobec sektorów ropy, gazu i chemii
  – Wyzwania i konieczne zmiany – Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  – Energochłonne przemysły wobec polityki klimatycznej

   
 • Polski gaz ziemny – między liberalizacją a strategią – moderator p. Mariusz Ruszel, Prezez Zarządu IPE im. I. Łukasiewicza. Dyskusja w tym panelu obejmowała tematy:

  – Między LNG, Niemcami a Rosją – globalne wyznaczniki dla polskiego gazu
  – Liberalizacja w jakim tempie i jakie potrzeby? Kto przejmie rynek?
  – Lata 2019 i 2022 jako wyznaczniki strategii Polski – skąd gaz, jacy gracze?
  – Giełda gazu – główna płaszczyzna gry i narzędzie zmiany rynku?

W powyższej dyskusji panelowej udział wzięli:

– Piotr Kasprzak – Hermes Energy Group S.A.
– Aldona Kaźmierska – URE
– Marek Kulesa – TOE
– Paweł Olszak – Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o.
– Marcin Sienkiewicz – TGE Hub Polska
– Piotr Szlagowski – PGNiG S.A.

Dokumenty

Formularz logowania