W dniach 8-11 października 2006 r. w Zakopanym odbyła się jubileuszowa już XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia Surowców energetycznych w Gospodarce Krajowej zorganizowana przez Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu GSMiE PAN w Krakowie. Konferencja, na którą do wygłoszenia referatu zostało zaproszone także TOE, obejmowała szerokie spektrum zagadnień dotyczących rynku paliw i energii stwarzając platformę licznych dyskusji i wymiany poglądów.

Konferencje z cyklu: „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej” organizowane są od 1979 roku przez Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Konferencje przygotowywane są od kilku lat przez Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu GSMiE PAN w Krakowie. Coroczne konferencje stwarzają możliwości spotkań i dyskusji różnych środowisk inżynieryjno-technicznych, badawczych i naukowych zainteresowanych problematyką pozyskania pierwotnych nośników energii i ich przemysłowego wykorzystania. Intencją corocznych spotkań jest pełniejsze wzajemne poznanie przez górników, koksowników i energetyków specyfiki kompleksu paliwowo-energetycznego oraz jego złożonych problemów w powiązaniu z całością krajowej gospodarki. W ostatnich latach odbyły się następujące konferencje z cyklu: Zagadnienia Surowców Energetycznych w Gospodarce Krajowej

 • XIX – Zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej kraju – 2005
 • XVIII – Racjonalne użytkowanie paliw i energii – 2004
 • XVII – Polityka państwa w zakresie paliw i energii – 2003
 • XVI – Przyszłość energetyczna Polski – 2002
 • XV – Stan obecny kompleksu paliwowo – energetycznego polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030 – 2001
 • XIV – Kompleks paliwowo – energetyczny w obliczu integracji Polski z Unią Europejską – 2000

Jubileuszowa – XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia Surowców energetycznych w Gospodarce Krajowej została zatytułowana Rynki paliw i energii. W ramach czterech dni obrad w dziesięciu aż Sesjach tematycznych przedstawiono ponad 50 prezentacji dotyczących rynku energii elektrycznej i paliw.

Referat i prezentacja TOE pt. Odbiorca na zliberalizowanym rynku energii i gazu w Europie znalazła się w części głównej – przedpołudniowej sesji podczas pierwszego dnia Konferencji, w której autorzy przedstawili następujące prezentacje:

 • Malko J.: Szanse i zagrożenia rozwoju rynków energetycznych-perspektywa europejska
 • Markowski J.: Polski wkład w bezpieczeństwo energetyczne Europy
 • Maciejewski Z.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne-uwagi ogólne
 • Rychlicki S., Siemek J.: Handel gazem ziemnym w świecie i Europie-stan aktualny i prognozy
 • Skoczkowski T., Wnuk R.: Oszczędność energii jako element rynku energii
 • Kamrat W., Augusiak A.: Wpływ konkurencji na rynki paliw i energii
 • Kulesa M.: Odbiorca na zliberalizowanym rynku energii i gazu w Europie
 • Jaworski W.: Handel emisjami-jak to narzędzie wspomagania ochrony powietrza dziś jest oceniane?

Szersze informacje nt. konferencji można znaleźć na stronie internetowej http://www.min-pan.krakow.pl/se/

Informację prasową nt. referatu TOE można znaleźć także na stronie Nowego Przemysłu: http://www.wnp.pl/energetyka/15346_1_0_0.html

Poniżej zamieszczono referat i prezentację TOE.

Kulesa M.: Odbiorca na zliberalizowanym rynku energii i gazu w Europie. Prezentacja. Zakopane, wrzesień 2006

Dokumenty

Formularz logowania