W dniach 8 i 9 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyła się zorganizowany przez MM Conferences S.A. XXI Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Drugiego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Polski rynek energii jest zorientowany na odbiorcę. Prawda czy fałsz?”.

W panelu poruszono następujące zagadnienia:

 • Mapa odbiorców energii elektrycznej lub gazu. Zróżnicowania przestrzenne i branżowe. 
 • Na co mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej lub gazu na polskim rynku? Oferty dla dużych i małych odbiorców. 
 • Dla kogo dual fuel? Czy to oznacza powrót do koncepcji przedsiębiorstw multienergetycznych? 
 • Czy polski odbiorca jest zainteresowany poprawą własnej efektywności energetycznej? Na kogo i na co może liczyć w tym zakresie? 
 • Przełom na rynku: orientacja na jakość energii – możliwości i potrzeby. 
 • Co zrobić i jakie miary stosować, by satysfakcja odbiorców i energetyków były tożsame? 

Moderatorem panelu była p. Agnieszka Łakoma, a w dyskusji udział wzięli:

 • Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako
 • Piotr Ostaszewski, Prezes Zarządu, Energia dla firm
 • Henryk Kaliś, Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Grzegorz Kinelski, Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, ENEA S.A.
 • Marek Kulesa, Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energii
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, TAURON Polska Energia
 • Paweł Bakun, Head of Energy, Orange Polska
 • Roman Walkowiak, Doradca Zarządu, KGHM
 • Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW w latach 2007-2015

Dokumenty

Formularz logowania