W dniach 5 i 6 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MM Conferences S.A., XXV Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego otwarcia dokonał dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, natomiast Gościem Honorowym konferencji był Podsekretarz Stanu, p. Andrzej Piotrowski.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:

  1. Restrukturyzacja i zmiana charakteru polskiej gospodarki
  2. Pakiet Zimowy UE „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” nowym wyzwaniem dla polskiej energetyki
  3. Elektromobilność – megatrend rozwojowy czy przejściowa moda? 

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

  • Bezpieczeństwo energetyczne, miks energetyczny i rynek mocy
  • Sektor gazu, ropy i paliw ciekłych w polskiej gospodarce
  • Technologie w polskiej elektroenergetyce
  • Smog w Polsce: program walki ze smogiem – w poszukiwaniu remedium
  • Konsument czy tylko odbiorca energii związany umową? Zapewnijmy równoprawność uczestników rynku energii

Dokumenty

Formularz logowania