W dniach 8 i 9 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MM Conferences S.A., XXVI Konferencja Energetyczna EuroPOWER. W konferencji wzięli udział liczni CzonkowieTOE, a biuro reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego otwarcia dokonał dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, natomiast Gościem Honorowym konferencji był Minister Energii, p. Krzysztof Tchórzewski.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:

  • Skok technologiczny w polskiej gospodarce – możliwości, szanse, potrzeby
  • Konsument na rynku energii jako priorytet pakietu zimowego
  • Rynek Mocy – przygotowania do pierwszej aukcji 

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

  • Nowoczesne technologie w energetyce 
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Innowacyjność polskiej energetyki 
  • Jak usprawnić przepływy gazu w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Dokumenty

Formularz logowania