W ramach wdrażania standardu umowy EFET na polskim rynku energii elektrycznej TOE we współpracy z EFET oraz CMS Cameron McKenna zapraszają Państwa na bezpłatne seminarium pt.: STANDARD UMOWY EFET NA RYNKU POLSKIM, które  odbędzie się dniu 27 stycznia 2006 r. w Warszawie w Hotelu Marriott od godz. 10.00.

W ramach naszego seminarium referaty prezentacyjne przedstawią m.in. następujący prelegenci: dr Jan Haizmann – EFET Legal Committee (prezentacje tłumaczone na język polski), mec. Rafał Hajduk i  mec. Marek Durski – CMS Cameron McKenna oraz p. Tomasz Krzyżewski – przewodniczący Zespołu EFET TOE.

Proponowany wstępny program oraz kwestionariusz seminaryjny do pobrania poniżej.

Pragniemy podkreślić, że jest to jedyne organizowane na początku 2006 roku seminarium, w którym wezmą udział przedstawiciele EFET, prawnicy zaangażowani w prace nad polskim tłumaczeniem EFET, członkowie Zespołu ds. EFET TOE, a także, mamy nadzieję, liczni przedstawiciele sektora elektroenergetycznego. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt .

Program seminarium (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Dokumenty

Formularz logowania