W dniu 30 czerwca 2016 r., w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym w sprawie stosowania Kodeku Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej („Dobre Praktyki”) przez spółkę Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. („Spółka”), Rada Zarządzająca TOE podjęła uchwałę o zawieszeniu prawa Spółki do powoływania się na fakt, że Spółka jest związana i przestrzega Dobrych Praktyk, na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Powyższa decyzja Rady Zarządzającej TOE nie przesądza o wyniku postępowania wyjaśniającego. Informujemy jednak, że w okresie zawieszenia Spółka nie jest upoważniona do posługiwania się znakiem towarowym TOE „Certyfikowany Sprzedawca Energii Elektrycznej”.

Dokumenty

Formularz logowania