Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Zespół EFET TOE

Celem działalności powołanego decyzją Rady Zarządzającej TOE w dniu 26 października 2004 r. zespołu zadaniowego TOE – Zespołu ds. EFET było ujednolicenie oraz dostosowanie do warunków polskich tłumaczenia standardowej umowy EFET. Celem prac Zespołu była i jest także implementacja oraz wprowadzenie umowy do jak najszerszego wykorzystania na polskim rynku energii elektrycznej.

W okresie od powołania, do końca lipca 2005 r. członkowie Zespołu ds. EFET odbyli 14 spotkań/posiedzeń. Podczas, mających charakter całodniowy, spotkań omawiano szczegółowo tłumaczenie oraz poszczególne zapisy standardu. Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r. Rada zadecydowała o zleceniu wykonania opinii prawnej do opracowanego przez Zespół polskiego tłumaczenia umowy, wyłonionej poprzez analizę ofert Kancelarii CMS Cameron McKenna. Na początku maja 2005 r. została także wysłana do EFET pierwsza informacja nt. inicjatywy i prac TOE w tym zakresie. Na spotkaniu 13 maja 2005 r. Zespół szczegółowo przedyskutował poszczególne uwagi i wątpliwości Kancelarii Prawnej do przedłożonej wersji umowy, postanawiając większość z nich uwzględnić i wprowadzić do ostatecznej wersji tekstu. Na początku lipca 2005 roku została opracowana ostateczna wersja tłumaczenia umowy ramowej, uwzględniająca dyskusje i uwagi Zespołu oraz opinię Kancelarii Prawnej. Dodatkowo na lipcowym spotkaniu Zespołu zakończono pracę nad wersją dwujęzyczną arkuszu wyboru oraz załączników do umowy. Dokumenty, zgodnie z ustaleniami zostały także przesłane do EFET celem weryfikacji. W dniu 14 lipca 2005 r. zostało podpisane porozumienie regulujące współpracę EFET oraz TOE. W dniu 9 sierpnia 2005 r. zakres prac Zespołu rozszerzono o opracowanie polskiego tłumaczenia załącznika do umowy ramowej EFET w zakresie handlu pozwoleniami na emisję.

W dniu 9 sierpnia 2005 r. uchwałą Rady Zarządzającej RZ 2/8/2005 przyjęto wszystkie dokumenty stanowiące efekt prac Zespołu ds. EFET tj.:

  • polskie tłumaczenie umowy ramowej EFET,
  • arkusz wyboru do umowy ramowej EFET (dwujęzyczny),
  • załączniki do umowy ramowej EFET (dwujęzyczne).

Wszystkie dokumenty do pobrania w dziale  –  Wybrane dokumenty

Celem działalności powołanego decyzją Rady Zarządzającej TOE w dniu 26 października 2004 r. zespołu zadaniowego TOE – Zespołu ds. EFET było ujednolicenie oraz dostosowanie do warunków polskich tłumaczenia standardowej umowy EFET. Celem prac Zespołu była i jest także implementacja oraz wprowadzenie umowy do jak najszerszego wykorzystania na polskim rynku energii elektrycznej.

W okresie od powołania, do końca lipca 2005 r. członkowie Zespołu ds. EFET odbyli 14 spotkań/posiedzeń. Podczas, mających charakter całodniowy, spotkań omawiano szczegółowo tłumaczenie oraz poszczególne zapisy standardu. Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r. Rada zadecydowała o zleceniu wykonania opinii prawnej do opracowanego przez Zespół polskiego tłumaczenia umowy, wyłonionej poprzez analizę ofert Kancelarii CMS Cameron McKenna. Na początku maja 2005 r. została także wysłana do EFET pierwsza informacja nt. inicjatywy i prac TOE w tym zakresie. Na spotkaniu 13 maja 2005 r. Zespół szczegółowo przedyskutował poszczególne uwagi i wątpliwości Kancelarii Prawnej do przedłożonej wersji umowy, postanawiając większość z nich uwzględnić i wprowadzić do ostatecznej wersji tekstu. Na początku lipca 2005 roku została opracowana ostateczna wersja tłumaczenia umowy ramowej, uwzględniająca dyskusje i uwagi Zespołu oraz opinię Kancelarii Prawnej. Dodatkowo na lipcowym spotkaniu Zespołu zakończono pracę nad wersją dwujęzyczną arkuszu wyboru oraz załączników do umowy. Dokumenty, zgodnie z ustaleniami zostały także przesłane do EFET celem weryfikacji. W dniu 14 lipca 2005 r. zostało podpisane porozumienie regulujące współpracę EFET oraz TOE. W dniu 9 sierpnia 2005 r. zakres prac Zespołu rozszerzono o opracowanie polskiego tłumaczenia załącznika do umowy ramowej EFET w zakresie handlu pozwoleniami na emisję.

W dniu 9 sierpnia 2005 r. uchwałą Rady Zarządzającej RZ 2/8/2005 przyjęto wszystkie dokumenty stanowiące efekt prac Zespołu ds. EFET tj.:

Wszystkie dokumenty do pobrania w dziale  –  Wybrane dokumenty