Rozpoczęcie: godz. 11.00
Szacunkowy czas trwania: 1,5 godziny
Miejsce: TOE, platforma Teams

Dokumenty

Formularz logowania