W dniu 14 marca 2008 r. PSE-Operator SA opublikował na swoich stronach internetowych oraz rozpoczął formalnie proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. W komunikacie dotyczącym tej zmiany Spółka zaprasza także do udziału w spotkaniu, w dniu 28 marca 2008 r. o godzinie 10:00, w siedzibie PSE-Operator S.A., na którym zostaną przedstawione planowane zmiany. Termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu upływa 03.04.2008 r.

Zgodnie  z informacjami PSE-Operator SA podstawowymi zmianami zawartymi w Karcie sąm.in.:

  • przesunięcie okresu otwarcia bramki zgłoszeniowej na Rynku Bilansującym z godzin: od 8.00 do 12.00 na godziny: od 9.00 do 13.00;
  • modyfikacja struktury obiektowej Rynku Bilansującego polegająca na odstąpieniu od stosowania JGPO, możliwym w związku z wprowadzeniem wcześniej JG Odbiorczych dla wszystkich URB;
  • dostosowanie procedur zgłaszania i przyjmowania do realizacji Umów Sprzedaży Energii oraz rozliczania kosztów bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi do zawężonego zbioru JG (tj. bez JGPO oraz JGGEr);
  • umożliwienie dokonywania zgłoszeń USE dla Jednostek Grafikowych Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansującego (JGWMU) ze wskazaniem, jako drugiej strony transakcji handlowej, JG należących do innych URB;
  • modyfikacja zakresu funkcji OHT i OH polegająca na zawężeniu wymagania dotyczącego konieczności dysponowania JG przez OHT tylko do tych rodzajów JG, dla których sąskładane oferty bilansujące (OH może dysponować JG, dla których nie są składane oferty bilansujące).

Zgodnie z komunikatem zmiany te opierają się w głównej mierze na projekcie modyfikacji mechanizmu bilansowania przedstawionym przez OSP w listopadzie 2007 roku, stanowiąc implementację tych spośród nich, których wprowadzenie jest uzasadnione oraz możliwe w ramach aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, a dalsze modyfikacje mechanizmu bilansowania będą wdrażane po dokonaniu planowanej nowelizacji tzw. rozporządzenia systemowego.

Komplet dokumentów dot. przedmiotowej zmiany można znaleźć pod adresem:

http://www.pse-operator.pl/index.php?modul=10&gid=330

Dokumenty

Formularz logowania