W dniu 29 marca 2017 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2016 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2016 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XIII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej XIII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Stowarzyszenia na 2017 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2017. 
 11. Powołanie Członków Rady Zarządzającej XIV kadencji. 
 12. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej XIV kadencji. 
 13. Wolne wnioski.

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj

Dokumenty

Formularz logowania