W dniu 26 marca 2014 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2013 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2013 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2013 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2013 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej X kadencji z wykonania obowiązków za rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Stowarzyszenia na 2014 rok. 
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2014.
 11. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej XI kadencji. 12. Wolne wnioski.

Dokumenty

Formularz logowania