W dniu 16 marca 2016 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2015 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2015 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2015 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2015 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XIII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej XII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Stowarzyszenia na 2016 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TOE. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOE.
 12. Zmiany w składzie Rady Zarządzającej XIII kadencji.
 13. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej XIII kadencji.
 14. Wolne wnioski.

Dokumenty

Formularz logowania