Zmiany na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce – wybrane zagadnienia, duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, CSiRE, OIRE, SWI

Mając na uwadze dalsze wyzwania w obszarze rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym zmiany na rynku detalicznym, wynikające z tzw. dużej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, wprowadzenie CSiRE i OIRE, Towarzystwo Obrotu Energią zorganizowało seminarium pt.: „Zmiany na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce – wybrane zagadnienia, duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, CSiRE, OIRE, SWI", które odbyło się 9 czerwca 2021 r. w formie zdalnej. 

Czytaj więcej...

Webinarium pt. Rynek mocy w nowej odsłonie

W dniu 25 maja 2021 r.  w trybie zdalnym odbyło się, zorganizowane przez IEPiOE, webinarium pn. "Rynek mocy w nowej odsłonie - koszt, opłata i reparametryzacja". Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa - dyrektor biura.

Czytaj więcej...

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2019 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 15 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 16 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2020 rok, dokonano także wyborów Komisji Rewizyjnej XVII kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:
  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym - w szczególności - propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.
Zapraszamy do współpracy
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem