W dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu XI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2023. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Program konferencji składał się z następujących wydarzeń:

 • SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej
 • PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
 • PANEL 2: : Rynek energii elektrycznej, paliw oraz gazu (wodór, metan, biogaz)
 • PANEL 3: Inwestycje w OZE: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski
 • PANEL 4: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
 • PANEL 5: Off-shore – perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
 • PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje – firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

W panelu 2 – „Rynek energii elektrycznej, paliw oraz gazu”, którego moderatorem był p. Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński udział wzięli (kolejność alfabetyczna):

 • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.
 • Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.
 • Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.
 • Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych
 • Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, Lotos Petrobaltic S.A.
 • Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Leszek Wiwała – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Zmiana podejścia do roli węgla w polskim miksie energetycznym – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Przyszłość gazu jako istotnego surowca dla polskiej energetyki.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Nowe kierunki dostaw ropy i paliw do Polski, rola Naftoportu w bezpieczeństwa dostaw, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne.
 • Perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce w kontekście tworzącego się otoczenia regulacyjnego dla gospodarki wodorowej.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2023r.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu), konsekwencje łączenia PKN Orlen z Lotosem.
 • Przejęcie Grupy PGNiG przez PKN Orlen – skutki dla rynku i odbiorców.
 • Przygotowanie operatorów sieci elektroenergetycznych na planowaną skalę rozwoju elektromobilności.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2023 roku – skala niezbędnych inwestycji.
 • Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego

Dokumenty

Formularz logowania