W dniach 17-18 czerwca 2024 r., w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu XII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2024. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Program konferencji składał się z następujących wydarzeń:

 • SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej
 • PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
 • PANEL 2: : Czysta energia, skala inwestycji i kluczowe projekty
 • PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz) PANEL 4: Nowe ramy prawne dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji
 • PANEL 5: Off-shore – perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
 • PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje – firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

W panelu 3 – pn. Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz), podzielonym na dwie części, udział wzięli:

Debata cz. I – Rynek gazu – Paweł Chałupka – Prezes Zarządu, G.EN. Operator Sp. z o.o.; Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw; Grzegorz Kaczor – Partner, Business Consulting, EY Polska; Przemysław Kowalski – Prezes Zarządu, Suomen Biovoima; Artur Nizioł  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Biogas System S.A.; Anna Podolak – Managing Director Europe, Roeslein & Associates Poland Sp. z o.o.; Łukasz Semeniuk – Prezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa S. A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, Hynfra P.S.A.

Dyskusję części I panelu moderował  Adam Wawrzynowicz – Partner, Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k.

Debata cz. II – Rynek Energii – Jarosław Bogacz – Wiceprezes Zarządu, KENO Sp. z o. o.; Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii; Mikołaj Kowalczyk – International Business Director, Green Capital S.A.; Jakub Melak – Dyrektor ds. rozwoju OZE, TotalEnergies;  Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE Sp z o.o.; Agnieszka Okońska – Członek Zarządu, Stoen Operator Sp. z o.o.

Dyskusję części II panelu moderował Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Zmiana podejścia do roli węgla w polskim miksie energetycznym – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Rynek mocy – stan obecny i perspektywy.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Przyszłość gazu jako 4 surowca dla polskiej energetyki.
 • Strategia wodorowa UE.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
 • Rozwój rynku „zielonego” wodoru w Polsce w kontekście tworzącego się otoczenia regulacyjnego dla gospodarki wodorowej.
 • Biometan paliwem przyszłości – potencjał rozwojowy, modele biznesowe i pierwsze projekty.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2023 r.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu), konsekwencje łączenia Orlen z Lotosem.
 • Przygotowanie operatorów sieci elektroenergetycznych na planowaną skalę rozwoju elektromobilności.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2023 roku – skala niezbędnych inwestycji.
 • Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.
 • Wodór jako paliwo przyszłości, szanse związane z powstającym otoczeniem regulacyjnym w zakresie gospodarki wodorowej.

Dokumenty

Formularz logowania